Často se nás zákazníci ptají, zda je naše tričko opravdu originálním českým výrobkem.

ANO, JE!

Zde se můžete přesvědčit – výrobek je registrovaný jako užitný vzor. Originál je jen jeden!

Naše zboží je každoročně certifikováno renomovanou světově uznávanou firmou Hohenstein. Hohenstein je mezinárodní, renomovaný a nezávislý zkušební institut.
V moderních laboratořích může nabídnout široké spektrum zkušebních výkonů propojených s textilním know how (textilními technologiemi).
Hohenstein  má blízko k výzkumnému zařízení, díky úzké spolupráci s textilními inženýry, lékaři, biology, chemiky a fyziky. Certifikuje, zabývá se vývojem, výzkumem a poradenstvím. Více informací získáte na www.hohenstein.de