Často sa nás zákazníci pýtajú, či je naše tričko naozaj originálnym českým výrobkom.

ÁNO, JE!

Tu sa môžete presvedčiť - výrobok je registrovaný ako úžitkový vzor. Originál je len jeden!

Náš tovar je každoročne certifikovaný renomovanou svetovo uznávanou firmou Hohenstein. Hohenstein je medzinárodný, renomovaný a nezávislý skúšobný inštitút.
V moderných laboratóriách môže ponúknuť široké spektrum skúšobných výkonov prepojených s textilným know how (textilnými technológiami). Hohenstein má blízko k výskumnému zariadeniu, vďaka úzkej spolupráci s textilnými inžiniermi, lekármi, biológmi, chemikmi a fyzikmi. Certifikuje, zaoberá sa vývojom, výskumom a poradenstvom. Viac informácií získate na www.hohenstein.de